Kontakt Informasjon
  • Dersom man ønsker mer utfyllende informasjon om sin utdannelse, søk på Opplæringskontoret sin hjemmeside. Eventuelt å ta direkte kontakt.

  • Det vil gis informasjon om tilbudet på årets yrkesorienteringsmesse (YO) i Alta.

  • Opplæringskontorene vil så snart det er praktisk mulig, besøke grunnskolene i Alta kommune og informere om tilbudet.

  • Opplæringskontoret vil invitere forsatte og elev til samtale.De fire opplæringskontor er:

 

 

 

 

Aktuellle hendelser